Karl E. Björnell

Födelsedatum:1872-10-03
Dödsdatum:1927-11-16
Gravsatt:1927-11-25
Ort:Björnhult
Gravnummer:BG 8 44, 45, 46

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen