Knut Erland Olausson

Födelsedatum:1920-04-14
Dödsdatum:2001-01-30
Gravsatt:2001-02-16
Ort:Brandstorp
Gravnummer:BG 8 28, 29

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen