Sonja Amanda Linnea Björnell

Födelsedatum:1903-01-26
Dödsdatum:1926-06-21
Gravsatt:1926-06-26
Gravnummer:BG 8 31, 32, 33

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen