Karl Arvid Lage Karlsson

Födelsedatum:1905-02-27
Dödsdatum:1969-09-22
Gravsatt:1969-09-27
Ort:Karstorp 1:14 G.a
Gravnummer:BG 13 4, 5

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brandstorps Gamla Kyrkogård

Jönköpingsvägen 21
566 24 Habo

maria.l.karlsson@svenskakyrkan.se;claes-olof.mattsson@svenskakyrkan.se