Häljarps församling

Box 17
26107 Asmundtorp

0418-48 27 13

karin.drevelius@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/haljarp

Kyrkogårdar