Hällby församling med Tumbo och Råby-Rekarne

Kontaktinformation
Hällby församling med Tumbo och Råby-Rekarne

070-680 48 47

hallby.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/hallby

Kyrkvallen 2
63239 Eskilstuna