Haparanda församling

BOX 135
95323 Haparanda

0922-29290

www.svenskakyrkan.se/haparanda

Kyrkogårdar