Hedemora, Husby och Garpenbergs församling

Hällavägen 4
77630 HEDEMORA

0225-25 70 60

hedemora.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/hedemora

Kyrkogårdar