Anders Petter Andersson

Födelsedatum:1847-05-17
Dödsdatum:1937-02-12
Gravsatt:1937
Ort:Eggvena Kungegården
Gravnummer:E 1030

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Herrljungabygdens församling

Stationsvägen 7
524 41 LJUNG

0513 20103

herrljungabygdens.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/herrljunga

Eggvena Kyrkogård

Stationsvägen 7
524 41 Ljung

magnus.l.larsson@svenskakyrkan.se