Andreas Andersson

Födelsedatum:1828-10-04
Dödsdatum:1911-04-21
Gravsatt:1911
Ort:Eggvena Backgården
Gravnummer:E 1014

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Herrljungabygdens församling

Stationsvägen 7
524 41 LJUNG

0513 20103

herrljungabygdens.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/herrljunga

Eggvena Kyrkogård

Stationsvägen 7
524 41 Ljung

magnus.l.larsson@svenskakyrkan.se