Bernhard Åke Andersson

Födelsedatum:1900-05-08
Dödsdatum:1984-11-16
Gravsatt:1984-11-24
Ort:Eggvena
Gravnummer:E 10-11

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Herrljungabygdens församling

Stationsvägen 7
524 41 LJUNG

0513 20103

herrljungabygdens.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/herrljunga

Eggvena Kyrkogård

Stationsvägen 7
524 41 Ljung

magnus.l.larsson@svenskakyrkan.se