Anders Bengtsson

Födelsedatum:1826-02-21
Dödsdatum:1894-01-11
Ort:Stora Bokholmen Nösslinge
Gravnummer:NÖ 01 110, 111

Gravsatta inom samma gravplats