Anna Stava (Gustafva) Andersson

Födelsedatum:1849-12-21
Dödsdatum:1936-01-14
Gravsatt:1936-01-18
Ort:Borrås Nösslinge
Gravnummer:NÖ 01 83, 84

Gravsatta inom samma gravplats