Brita Lena Andersson

Födelsedatum:1841
Dödsdatum:1892
Ort:Berg Nösslinge
Gravnummer:NÖ 01 129, 130

Gravsatta inom samma gravplats