Gustav Viktor Andersson

Födelsedatum:1904-04-24
Dödsdatum:1980-03-29
Gravsatt:1980-04-10
Ort:Aleshult Nösslinge
Gravnummer:NÖ 01 93, 94

Gravsatta inom samma gravplats