Ruth Alfhild Frideborg Börjesson

Födelsedatum:1911-11-19
Dödsdatum:2007-04-07
Gravsatt:2007-04-27
Ort:Skällinge
Gravnummer:NÖ 01 158, 159

Gravsatta inom samma gravplats