Sven Erik Törnberg

Födelsedatum:1914-06-12
Dödsdatum:1997-03-27
Gravsatt:1997-04-24
Ort:Gällsered Nösslinge
Gravnummer:NÖ 01 140, 141

Gravsatta inom samma gravplats