Alma Andersson

Födelsedatum:1883-12-09
Dödsdatum:1948-12-10
Gravsatt:1948-12-16
Ort:Skammerhult 1:5 Nössling
Gravnummer:NÖ 02 37