Anna-Lisa Larsson

Födelsedatum:1926-04-11
Dödsdatum:2010-12-19
Gravsatt:2011-05-13
Ort:Körshult, Nösslinge
Gravnummer:NÖ 02 94, 95

Gravsatta inom samma gravplats