Augusta Emilia Carlsson

Födelsedatum:1885-11-06
Dödsdatum:1958-12-05
Gravsatt:1958-12-11
Ort:Nösslinge
Gravnummer:NÖ 02 79, 80

Gravsatta inom samma gravplats