Carl Einar Andersson

Födelsedatum:1897-11-12
Dödsdatum:1964-02-15
Gravsatt:1964-02-21
Ort:Mölnarp 1:4 Nösslinge
Gravnummer:NÖ 02 190