Claes Carlsson

Födelsedatum:1912-09-25
Dödsdatum:1949-09-16
Gravsatt:1949-09-22
Ort:Skammerhult 1:5 Nössling
Gravnummer:NÖ 02 18, 19