Greta Eufemia Leontine Andersson

Födelsedatum:1914-09-16
Dödsdatum:2007-12-20
Gravsatt:2008-03-07
Ort:Mölnarp Nösslinge
Gravnummer:NÖ 02 4, 5

Gravsatta inom samma gravplats