Gunnar Erland Ingvar Andersson

Födelsedatum:1929-04-01
Dödsdatum:2010-04-23
Gravsatt:2010-07-09
Ort:Varberg
Gravnummer:NÖ 02 202