Gunnar Viktor Carlsson

Födelsedatum:1915-08-07
Dödsdatum:1993-02-13
Gravsatt:1993-02-23
Ort:Vik Nösslinge
Gravnummer:NÖ 02 138, 139

Gravsatta inom samma gravplats