Gustav Andin Carlsson

Födelsedatum:1907-03-31
Dödsdatum:1967-06-24
Gravsatt:1967-07-01
Ort:Varberg
Gravnummer:NÖ 02 17