Karl Adolf Andersson

Födelsedatum:1890-04-13
Dödsdatum:1965-11-10
Gravsatt:1965-11-19
Ort:Aleshult 1:1 Nösslinge
Gravnummer:NÖ 02 157, 158

Gravsatta inom samma gravplats