Karl Adolf Karlsson

Födelsedatum:1905-01-08
Dödsdatum:1993-11-22
Gravsatt:1993-12-02
Ort:Harsås 1:6
Gravnummer:NÖ 02 168, 169

Gravsatta inom samma gravplats