Klas August Andersson

Födelsedatum:1874-02-27
Dödsdatum:1955-12-22
Gravsatt:1955-12-29
Ort:Åkerkulla 1:1 Nösslinge
Gravnummer:NÖ 02 47, 48, 49

Gravsatta inom samma gravplats