Nils Arne Danielsson

Födelsedatum:1929-09-30
Dödsdatum:2009-12-27
Gravsatt:2010-05-14
Ort:Nösslinge
Gravnummer:NÖ 02 96