Rune Herner Karlsson

Födelsedatum:1935-01-05
Dödsdatum:1993-05-26
Gravsatt:1993-06-04
Ort:Gällarpslätt Nösslinge
Gravnummer:NÖ 02 88, 89

Gravsatta inom samma gravplats