Selma Johansson

Födelsedatum:1887-06-29
Dödsdatum:1972-11-12
Gravsatt:1972-11-18
Ort:Mölnarp 1:3 Nösslinge
Gravnummer:NÖ 02 193