Signe Ingeborg Andersson

Födelsedatum:1924-07-17
Dödsdatum:1925-08-29
Gravsatt:1925-09-05
Ort:Borrås 1:2 Nösslinge
Gravnummer:NÖ 02 58, 59

Gravsatta inom samma gravplats