Sven Elis Johansson

Födelsedatum:1912-08-23
Dödsdatum:1937-06-08
Gravsatt:1937-06-12
Ort:Hulta Nösslinge
Gravnummer:NÖ 02 209