Hasslövs Kyrkogård

Pehr Osbecksväg 3
312 98 VÅXTORP

hoks.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkanhoks.se

Områden

Gravsatta