Hörby Församling Kyrkogårdsförvaltningen

Box 164 (Georgshillsvägen 2)
242 22 Hörby

0415-175 70

bodil.rosengren@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkna.se/hoerby/

Kyrkogårdar