Gunborg Lydia Maria Björk

Födelsedatum:1916-12-17
Dödsdatum:2004-05-08
Gravsatt:2004-05-28
Gravnummer:2 LUK 1

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen