Valborg Maria Viktoria Andersson

Födelsedatum:1924-10-19
Dödsdatum:2014-02-07
Gravsatt:2014-03-12
Ort:Huskvarna
Gravnummer:2 LUK 122

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen