Siri Ingeborg Ahnström

Födelsedatum:
Dödsdatum:1979-04-21
Gravsatt:
Gravnummer:2 LUK 42

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen