Adolf Fredrik Andersson

Födelsedatum:1852-11-03
Dödsdatum:1930-10-01
Gravnummer:VA 324A-B

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Kafjärdens församling

Kyrkvägen 17
63506 ESKILSTUNA

072-7391051

kafjardens.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/kafjarden