Agda Andersson

Födelsedatum:1886-08-06
Dödsdatum:1974-02-15
Gravnummer:VA 571A-B

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Kafjärdens församling

Kyrkvägen 17
63506 ESKILSTUNA

072-7391051

kafjardens.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/kafjarden