Alma Maria Josefina Andersson

Födelsedatum:1877-04-02
Dödsdatum:1962-05-06
Gravnummer:VA 555A-B

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Kafjärdens församling

Kyrkvägen 17
63506 ESKILSTUNA

072-7391051

kafjardens.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/kafjarden