Anders Dvard Elof Andersson

Födelsedatum:1916-10-16
Dödsdatum:2008-02-25
Gravnummer:VA 190

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Kafjärdens församling

Kyrkvägen 17
63506 ESKILSTUNA

072-7391051

kafjardens.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/kafjarden