Anders Petter Andersson

Födelsedatum:1831-12-26
Dödsdatum:1905-10-15
Gravnummer:VA 619-621

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Kafjärdens församling

Kyrkvägen 17
63506 ESKILSTUNA

072-7391051

kafjardens.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/kafjarden