Anna Lovisa Andersson

Födelsedatum:1888-08-25
Dödsdatum:1970-06-30
Gravnummer:VA 321A-B

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Kafjärdens församling

Kyrkvägen 17
63506 ESKILSTUNA

072-7391051

kafjardens.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/kafjarden