Anna Sofia Andersson

Födelsedatum:1834-02-18
Dödsdatum:1906-03-02
Gravnummer:VA 566A-B

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Kafjärdens församling

Kyrkvägen 17
63506 ESKILSTUNA

072-7391051

kafjardens.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/kafjarden