Anna Sofia Andersson

Födelsedatum:1852-02-22
Dödsdatum:1916-10-31
Gravnummer:VA 570A-B

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Kafjärdens församling

Kyrkvägen 17
63506 ESKILSTUNA

072-7391051

kafjardens.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/kafjarden