Ester Sylvia Andersson

Födelsedatum:1914-01-22
Dödsdatum:2004-01-10
Gravnummer:VA 94-95

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Kafjärdens församling

Kyrkvägen 17
63506 ESKILSTUNA

072-7391051

kafjardens.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/kafjarden