Karin Linnéa Andersson

Födelsedatum:1909-01-04
Dödsdatum:1999-01-07
Gravnummer:VA 626-627

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Kafjärdens församling

Kyrkvägen 17
63506 ESKILSTUNA

072-7391051

kafjardens.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/kafjarden