Paul Ala-Kokko

Födelsedatum:1960-08-11
Dödsdatum:1980-08-09
Gravnummer:VA 231A-B

Hitta till kyrkogården / församlingen

Kafjärdens församling

Kyrkvägen 17
63506 ESKILSTUNA

072-7391051

kafjardens.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/kafjarden